Fysiotherapie bij The Fitnessclub Delft

Fysiotherapie Kees Neervoort

Ervaar je fysieke ongemakken/lichamelijke klachten? Dan kun je in The Fitnessclub Delft bij fysiotherapeut Kees Neervoort terecht. Kees is een zeer ervaren en sportgerichte fysiotherapeut en houdt 2x per week een inloopspreekavond/ochtend bij The Fitnessclub Delft. Indien nodig wordt er ook adequaat behandeld en zo nodig een vervolgafspraak gemaakt. Omdat het een inloopspreekuur is wordt ernaar gestreefd om de vervolgbehandelingen zoveel mogelijk op de hoofdlocatie (Herculesweg 14) te verrichten. Zo kan de deur voor de ‘inloop’ open blijven staan.
Is er een onderzoek en/of behandeling noodzakelijk? Dan wordt dit (voor zover aanvullend verzekerd) vergoed door de ziektekostenverzekering. Vragen, adviezen en kleine (be)handelingen zijn gratis.

Voor meer info kun je bij de balie van The Fitnessclub Delft terecht.
De hoofdvestiging bevindt zich aan de Herculesweg 14 te Delft.
Tel: 015 30 30 641
Mob: 06 14 38 17 90
www.fysiotherapieneervoort.nl

Fysiotherapie

Fysiotherapie