Huisregelement

Sporten bij The Fitnessclub staat voor een sportieve en leuke fitness- en groepslesbeleving. Om het bezoek aan onze vestiging voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert The Fitnessclub de volgende huisregels:

TOEGANG TOT DE CLUB

Bij twijfel over uw identiteit is het personeel van The Fitnessclub gerechtigd u te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen.
De minimale leeftijd voor toegang tot de club is 16 jaar. Jongeren van 14 tot 16 jaar kunnen uitsluitend trainen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend The Fitnessclub-lid van 16 jaar of ouder.

EIGEN VERANTWOORDING

Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

ROKEN/CONSUMPTIES

Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen de vestiging. Het consumeren van meegenomen eet- en drinkwaren is niet toegestaan. In de trainingszalen mag uitsluitend een bidon, gevuld met water worden gebruikt.

SPIERVERSTERKENDE/STIMULERENDE MIDDELEN

Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Indien voorgaande bij consument geconstateerd wordt, zal The Fitnessclub het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beƫindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende lidmaatschapsperiode vervalt (zie ook Algemene Voorwaarden art. 7 lid 6).
De Consument verliest zijn/haar rechten, doch behoudt zijn/haar lopende verplichting aan The Fitnessclub.

HANDDOEK

Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht! Een handdoek kan eventueel worden gehuurd of gekocht bij de receptie.

SPORTSCHOENEN

Consument is verplicht om sportschoenen te gebruiken waarmee niet op straat gelopen is. In de aerobiczaal dient men sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven. Het gebruik van slippers tijdens het sporten is NIET toegestaan.

SPORTKLEDING

Het dragen van sportkleding is verplicht. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Bij de heren geniet het onze voorkeur voor het dragen van een t-shirt i.p.v. een hemd, tank-top of een andere vorm van een mouwloos t-shirt.

MOBIELE TELEFOON

Telefoneren in de trainingsruimten is niet toegestaan. In het lounge gedeelte is dit wel toegestaan. Geluiddragers, mits voorzien van headsets zijn wel toegestaan.

PARKEREN

Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omwonenden en omliggende bedrijven. Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden. Parkeer alleen in de parkeervakken en niet voor de garagedeuren van de bedrijven op de begane grond. Parkeren geschiedt op eigen risico.

FITNESSRUIMTE

Het verdient aanbeveling apparaten en gewichten te gebruiken nadat u instructie heeft gehad van een van onze instructeurs zodat u veilig kunt trainen.
Na gebruik van een apparaat reinigen met uw handdoek of met daarvoor bestemd reinigingsmiddel.
Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik terug leggen!

TRAININGEN

Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan trainingen te geven, in welke vorm of in welke sporten dan ook.

GROEPSLESSEN

Je dient je voor een groepsles aan te melden via onze mobiele app of website. Zorg ervoor dat u minimaal vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om uw medesporters niet te laten wachten. Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen.

SCHADE

Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of het gebouw van The Fitnessclub Delft, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.

KLEEDKAMERS

Het is aan te raden om waardevolle spul en tijdens de training in een locker op te bergen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Deze dienen te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde lockers of kledingrekken.
Na sluitingstijd worden alle lockers open gemaakt voor de schoonmaak. U kunt geen aanspraak maken op gebruik van een locker na sluitingstijd.

VERLIES EN DIEFSTAL

De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum.
Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

The Fitnessclub Delft behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen.